Uslovi korišćenja i prodaje

Posetom ili kupovinom na online prodavnici CoolPlay prihvatate Uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima koja primenjujemo.

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) privredno društvo CoolPlay d.o.o. Beograd,  svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta coolplay.rs

OBAVEŠTAVA:

 • Da se prodaja robe putem internet sajta www.coolplay.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva CoolPlay d.o.o. Beograd, dr. Nika Miljanića 18, Beograd-Palilula, Srbija, mat. br. 20954779, PIB: 108219130, šifra delatnosti 4619, Tel.: +381 65 2600705, e-mail adresa (za izjavljivanje reklamacija) je: office@coolplay.rs;
 • Da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu coolplay.rs;
 • Da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.coolplay.rs smatra prodajom na daljinu. Model ugovora o kupoprodaji zaključen na daljinu možete videti ovde: Ugovor o kupoprodaji zaključen na daljinu;
 • Da roba koja se prodaje putem internet sajta coolplay.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;
 • Da se saobraznost robe ugovoru isključivo utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
 • Da se boja proizvoda na fotografiji na coolplay.rs prodavnici može se razlikovati od boje u stvarnosti, te su fotografije, prikazi i slike isključivo informativne.
 • Da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;
 • Da je usluga isporuke robe besplatna za porudzbine koje su veće od 3.000 rsd;
 • Kupljenu robu isporučujemo u roku od 2-3 radna dana putem kurirske službe City Express, na način kako je to definisano ovde: Isporuka i plaćanje proizvoda;
 • Da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu coolplay.rs;
 • Da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.coolplay.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, kao i virmanom ukoliko je kupac pravno lice;
 • Da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster NARUČITE preuzima obavezu plaćanja naručene robe (Ugovor se smatra zaključenim pošto Kupac naruči određene proizvode, odnosno primi putem e-mejla potvrdu o narudžbini, odnosno elektronsku poruku koja sadrži potvrdu o prijemu ponude);
 • Da u slučaju isporuke pogrešnog artikla, potrošač ima pravo na zamenu artikla o trošku prodavca, ali ako se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, zamena proizvoda nije moguća;
 • Da ako prilikom prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, to može učiniti u roku od 14 dana na način kako je to definisano Pravilnikom o reklamaciji. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, zamena proizvoda nije moguća;
 • Da za robu koja je poručena putem online prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem online prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći u odeljku: Postupak reklamacije i odustanak od kupovine;
 • Reklamacioni list možete preuzeti klikom na Reklamacioni list, a naš Pravilnik o reklamaciji možete pročitati klikom na Pravilnik o reklamaciji;
 • Pravo potrošača na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, Kupac može iskoristiti popunjavanjem Obrasca za odustanak od ugovora koji je dostupan klikom na Obrazac o odustanku od kupovine;
 • Detalje o politici privatnosti možete pročitati na stranici Politika privatnosti.

Zadržavamo pravo da bez prethodnog obaveštavanja vršimo izmene i dopune ovih Uslova. Izmeni će se pristupiti samo kada je to nužno i radi njihovog usklađivanja s propisima Republike Srbije, u slučaju promene internih operativnih zahteva i zarad unapređenja kvaliteta i efikasnosti usluga. Sve izmene ovih Uslova biće objavljene putem internet stranice sa datumom stupanja na snagu. Ako kupac ne dostavi prigovor na promenu ili ne otkaže ugovorenu narudžbinu, smatraće se da je prihvatio izmenjene Uslove.

Kupac je dužan da proveri Uslove i odredbe pre svake narudžbine, jer se promene mogu dogoditi između poseta ili su posledice ažuriranja.

Vaš CoolPlay tim